СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Олена Леонідівна Макаренко

Abstract


Стаття націлена на ознайомлення читачів з структурно-функціональною моделлю професійної підготовки магістрів з освітніх вимірювань, яка розроблена у рамках проведення дисертаційного дослідження автора. Педагогічне моделювання процесу підготовки зазначених фахівців надзвичайно актуальне у зв'язку з відносною новизною магістерської програми з освітніх вимірювань для українського простору вищої освіти (вперше спеціальність акредитовано у 2012 році). Використання саме цього методу наукового дослідження забезпечує орієнтоване прогнозування напрямів розвиток магістратури з освітніх вимірювань в українських вишах. З метою розуміння основ, на яких будувалася модель, наведено формулювання таких понять, як «педагогічна модель», «професійна підготовка», «освітні вимірювання». Автором перелічено блоки, з яких складається модель, розкрито зміст та функції її складових та компонентів. Показано взаємозв’язок компонентів між собою, а також логіку й структуру їх розміщення. Враховуючи специфіку підготовки магістрів з освітніх вимірювань, деталізовано змістове наповнення деяких структурних елементів моделі.

Keywords


магістр; професійна підготовка; модель підготовки магістрів; освітні вимірювання; студентоцентроване навчання

References


Драч І.І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади: Монографія / І.І. Драч. – К.: «Дорадо-друк», 2013. – 456 с.

Лодатко Є.О. Властивості педагогічних моделей: теоретико-методологічний дискурс // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12(55). – Частина 1. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 106–113.

Макаренко О.Л., Сергієнко В.П. Компаративний аналіз визначень поняття «Освітні вимірювання» // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12(55). – Частина 2. – Рівне–Київ : Міленіум, 2015. – С. 207 - 216

Маслов В. Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія / В.Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – Вересень. – С. 15 – 18

Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні: [навчально-методичний комплекс] / Д.С. Сільвестров, О.Д. Борисенко, О.В. Авраменко, Ю.О. Ковальчук, В.П. Сергієнко, Л.О. Кухар, Р.Я. Ріжняк; за заг. ред. Д.С. Сільвестрова. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — Частина 1. — 362 с.

Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні: [навчально-методичний комплекс] / О.В. Авраменко, Ю.О. Ковальчук, В.П. Сергієнко, Л.О. Кухар, Р.Я. Ріжняк, С.Д. Паращук, В.В. Котяк, Т.В. Лісова, Л.І. Лутченко, І.В. Лупан, М.П.Малежик, Т.В. Сіткар, І.С. Войтович, Н.В. Янчукова, І. А. Сліпухіна, В.С. Фетісов.; за заг.ред. О.В. Авраменко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — Частина 2. — 398 с.

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю.М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.

Makarenko O.L. Structural and functional model of masters’ professional training aimed on educational measurement program at pedagogical university in conditions of student-centered approach // IntellectualArchive Journal, Volume 5, Number 2. - Shiny World Corp. - March/April of 2016. - p. 113 - 122

WEF & BCG: Students lack skills needed in 21st century (2015) Available at: http://www.consultancy.uk/news/1734/wef-bcg-students-lack-skills-needed-in-21st-century (Accessed: 22 January 2016).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size