ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВНЗ

Галина Анатоліївна Чередніченко, Людмила Юліївна Шапран

Abstract


Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів дозволяє підвищити якість знань, посилити мотиваційний аспект, а на цій основі і пізнавальний інтерес у майбутніх фахівців до підвищення рівня фахової підготовки. Сучасні автоматизовані навчальні курси іноземних мов можуть широко використовуватися для ознайомлення студентів з новим мовним матеріалом, новими зразками, на етапі тренування та застосування знань, навичок і вмінь. За їх допомогою студенти мають можливість виконувати такі види навчальної діяльності: тренувати правопис; вивчати лексичний матеріал; удосконалювати розуміння аудіотексту; розвивати техніку читання; вивчати граматику; навчатися писемного мовлення; тренувати вимову.

Важливим інтегративним засобом комп’ютерного навчання є Інтернет, який дає студентам доступ до інформації, включаючи аудіювання, читання і письмо. Важливим інтернет-ресурсом для формування іншомовної професійної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості є сайт Food-info, який створено з метою надання всебічної інформації про харчові продукти як широкому колу споживачів, так і спеціалістам у галузі харчової науки та промисловості, який є невичерпним джерелом автентичної інформації та основою для самостійної роботи студентів під час навчання іноземній мові фахового спрямування.


Keywords


комп’ютерні технології; іноземна мова; майбутні інженери-технологи харчової промисловості

References


Аскоянц П.Г. Основи методики створення та застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов / П.Г.Аскоянц, Г.С.Чекаль, П.І.Сердюков.– К: КДПІІМ, 2004. – 108 с.

Кравчук Л. В. Використання Інтернет-ресурсів у викладанні іноземних мов / Л. В. Кравчук // Сучасні тенденції в комп'ютеризованому навчанні іноземних мов : зб. наук. пр. - 2011. - № 6. - С. 226 - 234.

Кужель О.М. Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов / О.М.Кужель, Т.І. Коваль // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково-методичний збірник, вип. 8: Педагогіка / Редкол.: І.І.Мархель (гол.ред.) та ін. – Одеса:Друк, 2001. – 242 с.

Нилов О. Английский без репетитора / О.Нилов //Компьютерное обозрение. – 1997. - №27 – с. 35-38.

Ротмистров Н.Д. Мультимедиа в образовании / Н.Д. Ротмистров // Информатика и образование. – 1994. – №4.– с.89-96.

Сердюков П.І. Технологія розробки комп’ютерних програм з іноземних мов / П.І. Сердюков. – К: Ленвіт, 2996. – 111 с.

Gavalis B. Computers and the EFL Class: Their Advantages and Possible Outcome. English Teaching Forum, Vol. 35, №4, 1998. – 64c.

Food Info. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://www.food-info.net/ua/

ISEKI-Food Association. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.iseki-food.net/


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size