СИНЕРГЕТИЧНА ЄДНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ЯК АТРИБУТ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Наталія Михайлівна Благун

Abstract


Розглянуто проблеми координації впливів зовнішнього та внутрішнього середовища на учнів загальноосвітнього навчального закладу. Проаналізовано головні джерела виховних впливів на особистість учня. Доведено, що взаємодія школи і середовища передбачає спільне розв’язання проблеми виховання підростаючого покоління. Окреслено основні аспекти соціалізації навчання і виховання, а також управління цим процесом

Keywords


виховання; соціальне середовище; синергетична єдність; соціально-функціональне управління; загальноосвітній навчальний заклад

References


Болгаріна В.С. Розвиток культурного середовища в системі стратегічного управління освітніми закладами / В.С. Болгаріна // Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: Зб. наук праць / Ін-т педагогіки АПН України; за ред. Р.П. Вдовиченко, Л.М. Калініної.– К.; Миколаїв: Іліон, 2008.– Вип.1.– 400 с.

Вульфов Б.З. Школа и социальная среда: взаимодействие / Б.З. Вульфов, В.Д. Семенов. – М. : Знание, 1981. – №12. – 93 с. – Серия «Педагогика и психология»

Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Монографія. / В.М. Гнатюк // К.: Сталь, 2001.– 300 с.

Иванов В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление: или несколько историй из жизни школьников с вопросами, письмами, монологами и документами: Книга для старшеклассников / В.Д. Иванов. – М.: Просвещение, 1991. –127 с.

Луначарский А.В. О воспитании и образовании / А.В. Луначарский [Сост.: Э.Д. Днепров, К.С. Еринова, Ф.С. Озерская]. – М.: Педагогика, 1976. —640 с.

Макаренко А.С. Собр. соч. в семи тт. – Изд. 2-е. – Т. 2 / А.С. Макаренко. – М.: изд. АПН РСФСР 1957. – 526 с.

Новикова Л.И. Школа и среда / Л.И. Новикова. – М. : Знание, 1985. – №8.– 79 с. – Серия «Педагогика и психология».

Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, практика: Монографія / І.Г. Осадчий. – К. : Інформавтодор. – 2013. – 436 с.

Раздумья о будущем: Диалоги в преддверии третьего тысячелетия. Журналистка Н. Стрельцова ведет беседы с известными учеными и полит. деятелями. – М.: Политиздат, 1987. – 175 с.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т. – Т. 4 / В.О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – 640 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size