ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Володимир Павлович Зінченко, Вікторія Іванівна Абакумова

Abstract


У статті охарактеризовано сутність профорієнтологічної компетентності учителя історії. Розкрито основні педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування профорієнтологічної компетентності майбутнього учителя історії в процесі професійної підготовки (контекстне формування основ вказаної компетентності в процесі вивчення психолого-педагогічних та методичних дисциплін; систематизація знань та формування профорієнтаційних умінь в процесі вивчення спеціального курсу «Профорієнтологія»; залучення студентів до проведення профорієнтаційної роботи в процесі педагогічної практики). Описано зміст спецкурсу «Профорієнтологія» і результати його впровадження.

Keywords


учитель історії; професійна підготовка; професійна орієнтація; профорієнтологія; профорієнтологічна компетентність

References


Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. М. Манько // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.

Профорієнтологія. Програма навчального курсу для студентів педагогічних спеціальностей / В.П. Зінченко, В.К. Сидоренко, В.Б. Харламенко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – 16 с.

Філософський енциклопедичний словник [за ред. В. І. Шинкарука]. – Київ : Абрис, 2002. – 752 с.

Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика / В.П. Зінченко, В.Б. Харламенко [та інш.]. – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – 198 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size