ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У РАМКАХ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОСВІТА» В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Олександра Миколаївна Чебан

Abstract


У статті розглядаються особливості магістерських програм підготовки філологів у рамках галузі знань «Освіта». Розкривається різниця між ліцензійними та неліцензійними програмами, зокрема функції, вступні вимоги, структура професійної підготовки, обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни, випускна робота. Наводяться рекомендації щодо використання елементів американського досвіду у підготовці вітчизняних магістрів-філологів.

Keywords


США; магістерські програми; філологія; вчитель; ліцензування; підвищення кваліфікації

References


Davies H. Survey of Master Degrees in Europe / Howard Davies. – Brussels : EUA, 2009. – 80 p.

Bologna Process. Conference on Master-level Degrees. Helsinki, Finland March 14-15, 2003 [Electronic recourse] – Accessed mode: www.bologna-berlin2003.de/pdf/Results.pdf.

Кошманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960-1998) [монографія] / Т. Кошманова. – Львів : Світ, 1999. – 488 с.

Judge H. American Graduate Schools of Education. A View from Abroad. / Harry Judge. New York : Ford Foundation, 1982. – 69 p.

Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями [монографія] / І. В. Соколова : за ред. С. О. Сисоєвої. – АПН України ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Маріуполь ; Д. : АРТ-ПРЕС, 2008. – 400 с.

Glazer-Raymo J. Professionalizing Graduate Education: The Master’s Degree in the Marketplace / Judith Glazer-Raymo. – ASHE Higher Education Report. – Vol. 31 – Number 4. – Hoboken : Wiley Company 2005. – 137 p.

Peterson’s – Your Comprehensive Guide to College Information [Electronic recourse]/ Peterson’s, a Nelnet Company. – Accessed mode: http://www.petersons.com.

Columbia University, Teachers’ College, A Graduate School of Education, Health and Psychology: M.A. Summer Intensive INSTEP [Electronic recourse] – Accessed mode: http://www.tc.columbia.edu/arts-and-humanities/music-and-music-education/academics/ma-summer-intensive-instep/

University of Tennessee, Knoxville: Teacher Education Major, MS [Electronic recourse] – Accessed mode: http://catalog.utk.edu/preview_program.php?catoid=21&poid=9119.

New York University, Steinhardt: Department of Teaching and Learning, [Electronic recourse] / MA in English Education: Programs of Study. – Accessed mode: http://steinhardt.nyu.edu/teachlearn/english/ma/program_of_study.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size