ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Ірина Володимирівна Мельник

Abstract


У статті розкрито теоретичну сутність поняття професійної компетентності як складника професійного стилю спілкування майбутніх фахівців пожежної безпеки і важливого аспекту їхньої самореалізації;  виділені основні етапи професійного становлення досліджуваних спеціалістів; визначені їхні професійно важливі якості; акцентована увага на мотиваційній сфері самореалізації майбутніх фахівців пожежної безпеки.

Keywords


професіоналізм; професійний стиль спілкування; самореалізація; професійне становлення; професійне самовизначення; професійна компетентність майбутніх фахівців пожежної безпеки; мотиваційна сфера

References


Маркова А. К. Основы профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Знание, 1996. – 456 с.

Соціально-професійне становлення особистості: [Монографія] / В. В. Радул, О. В. Михайлов, І. П. Краснощок, В. А. Кушнір / За ред. В. В. Радула. – Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2002. – 263 с.

Вареник В. В. Визначення професійно важливих якостей для становлення фахівця Державної пожежної охорони / В. В. Вареник // Вісник Харківського університету. – 2000. – № 472. – С. 32–36.

Деркач А. А. Психология развития профессионала: учебн. пособие / [А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова]. – М. : РАГС, 2000. – 124 с.

Наказ МНС України від 07.10.2004 р. № 100 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України».

Маркова А. К. Мотивация воинской деятельности: содержание и проблемы / А. К. Маркова. – М. : Воениздат, 1994. – 374 с.

Розанов В. А. Психология управления. Учебное пособие / В. А. Розанов. – М. : Бизнес-школа Интел-Синзен, 1999. – 352 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size