ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Наталія Михайлівна Благун

Abstract


Розглянуто особливості контрольно-аналітичної діяльності у системі управління ЗНЗ. Проаналізовано класифікацію форм контролю управління навчально-виховним процесом. Розкрито сутність поняття «педагогічного аналізу». Доведено, що ефективність уроку оцінюється рівнем реалізації змісту його основних підсистем, а якість – рівнем навчальних досягнень учнів, їх розвитком і вихованістю.

Keywords


облік; контроль; соціально-функціональне управління; педагогічний аналіз; педагогічна технологія

References


Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (опыт системного исследования). Изд-е второе, доп. / В.Г. Афанасьев. – М. : Изд-во политической литературы, 1973. – 392 с.

Симонов В.П. Директору школы об управлении учебно-воспитательным процессом. – М. : Педагогика, 1987.– 160 с.

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Мадзігон та ін. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – Вип. 1(12). – 182 с.

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М. : Политиздат, 1981.– 432 с.

Огнев’юк В.О. Перспективні освітні технології: наук.- метод. посіб. / А.М. Алексюк, І.Д. Бех, Т.Ф. Демкін; за ред. Г.С. Сазоненко. – К. : Гопак, 2000. – 559 с.

Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – №26. – С. 2–4.

Онищук В.А. Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Под ред. В.А. Онищука.–К.:Изд-во «Радянська школа». – 1987. – 351 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size