РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» і «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

Сергій Олегович Касярум

Abstract


Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання математичних дисциплін є необхідною складовою освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців пожежної та цивільної безпеки.

Keywords


інформаційно-комунікаційні технології; інформаційна підготовка; математична підготовка; інженерна підготовка; пожежна безпека; цивільна безпека

References


A Tuning-ANELO Conceptual Framework of Expected Desired/Learning Outcomes in Engineering [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas/engineering.html

Алисултанова Э.Д. Компетентностный подход в инженерном образовании: монография [Электронный ресурс] / Э. Д. Алисултанова. – Издательство «Академия Естествознания», 2010. – Режим доступу: http://www.rae.ru/monographs/114.

Современное инженерное образование: учебное пособие / А. И. Боровков [и др.]. – СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 80 с.

Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : монографія / В. А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 292 с.

Поздєєв С. В. Методика оцінки межі вогнестійкості залізобетонних балок шляхом інтерпретації результатів їх вогневих випробувань [Электронный ресурс]/ С. В. Поздєєв, Ю. А. Отрош, А. М. Омельченко, С. Д. Щіпець // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 119-127. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntdgtu_2014_1_20

Маркова О. М. Хмарні технології навчання: витоки [Електронний ресурс] / Маркова О. М., Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2. – С. 29-44. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1234/916

Триус Основні підходи до використання хмарних технологій у технічних університетах / Ю. Триус // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. – Том XIV. – с. 59-62.

Models of Blended Learning [Electronic resource] // Dreambox’Lerning. – Accessed mode: http://www.dreambox.com/blog/6-models-blended-learning

Михайленко І. В. ІКТ як складова методики навчання вищої математики в технічних ВНЗ / І. В. Михайленко // Инновационные технологи в образовании : метариалы VIII Междунар. научн.-практ.конф., 27-29 сент. 2012 г. : сб.ст. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. –С. 204-206.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size