СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА О. А. ЗАХАРЕНКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Оксана В'ячеславівна Трухан

Abstract


Визначено проблемну сферу реформування освітнього простору в Україні. Обґрунтовано необхідність мобілізації зусиль різних прошарків суспільства щодо сприяння процесу перетворення освітнього середовища. Запропоновано використовувати результати міжгалузевих досліджень задля підвищення якості процесу реформування.

Оцінено спадщину великого українського педагога О. А. Захаренка в соціально-психологічному контексті використання ідей педагогіки співробітництва. Порівняно ідеї педагогіки співробітництва, що відображені в концепції авторської школи О. А. Захаренка зі змістом концепції Нової української школи.

Здійснено соціально-психологічний аналіз властивостей особистості педагога, які затребувані концепцією Нової української школи. Визначено наобхідність формування та розвитку соціальних компетенцій сучасних педагогів. Розроблено тренінг розвитку соціальних компетенцій педагогів, який може бути використаний в практиці післядипломної освіти педагогічних працівників.

Keywords


освітній простір; педагогіка співробітництва; концепція Нової українського школи; соціальна компетентність; соціальна взаємодія; критичне мислення; іноваційна діяльність

References


Киричук О. В. Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко та ін. ; за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 5-е вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 631 с.

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении : монографія / В. А. Татенко. – К. : Просвіта, 1996. – 404 с.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 373 c.

Чепелєва Н. В. Проблеми психологічної герменевтики / Н. В. Чепелєва ; ред. Н. В. Чепелєва. – К. : Міленіум, 2004. – 276 с.

Калина Н. Ф. Лингвистическая психотерапия / Н. Ф. Калина. - К. : Ваклер : Альтерпрес, 1999. – 282 с.

Донченко О. А. Психофрактал як категорія педагогіки ненасильства / О. А. Донченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – 2003. – №4. – С. 8–12.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций : монография / В. П. Казмиренко. – К. : МЗУУП, 1993. – 384 с.

Васютинский В. О. Міжособова взаємодіяв концепціях сучасних українських психологів [Електронний ресурс] / В. О. Васютинський // Соціогуманітарні проблеми людини / Західний науковий центр НАН України та МОН України. – Львів, 2005. – №1. – Режим доступа: http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p101.php

Проект політичної пропозиції «Нова українська школа», підготовлений МОН України і оприлюднений на офіційному сайті МОН 18.11.2016. – Режим доступу: http://base.kristti.com.ua/doc_976


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size