Сімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект)

Тетяна Іванівна Горпініч

Abstract


Схарактеризовано особливості становлення спеціальності «сімейна медицина» і концептуальні засади діяльності сімейного лікаря. Проаналізовано економічні й соціальні передумови визнання сімейної медицини як окремої галузі медичного знання. Окреслено основні функціональні обов’язки сімейних лікарів. Розкрито функції основних координуючих організацій сімейної медицини та їх роль у її становленні як окремої галузі.


Keywords


Ключові слова: сімейний лікар; медична освіта; професійна підготовка; медична допомога; Американська академія сімейних лікарів; Американський комітет із сімейної практики; безперервна медична освіта; післядипломна освіта.

References


Список використаної літератури

Поберезська Г. Г. Тенденції розвитку вищої освіти країн Західної Європи та України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. Г. Поберезська; АПН України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2005. – С. 216

Лавриш Ю. Е. Професійна підготовка медичних сестер в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. наук : 13.00.04 / Ю. Е. Лавриш. – Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. – К., 2009. – 21 c.

Арапов М. В. Медицина и медицинское образование / М. В. Арапов // Энергия : экономика, техника, экология. – 2004. – № 4. – С. 46–57.

Паламаренко І. О. Структурні та змістові компоненти додипломного навчання у медичних школах Великої Британії / І. О. Паламаренко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : якість освіти – основа конкурентноспроможності майбутнього фахівця : міжнар. наук.-прак. конф., 22-24 вер. 2011 р. : тез. доп. – Ялта, 2011. – Ч. 2. – С. 118–121.

Вартанян Ф. Е. Медицинское образование в некоторых странах Европы / Ф. Е. Вартанян, С. В. Рожецкая // Врач. – 2002. – № 5. – С. 43–44.

Гіббс Т. Д. Відкрите обговорення системи медичної освіти в Україні : на початку нової ери / Т. Д. Гіббс // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 5–6.

Кліщ Г. І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 56–59.

Вороненко Ю. В. Запровадження сімейної медицини як наукової спеціальності – необхідна умова розвитку сімейної медицини в Україні / Ю. В. Вороненко, Г. І. Лисенко // Український медичний часопис. – 2007. – № 6. – С. 27–32.

Гиріна О. М. Чи потрібна сімейна медицина сімейному лікарю? / О. М. Гиріна, М. Р. Лебединська // Охорона здоров’я. – 2004. – № 2. – C. 14–20.

Вэллейс Р. История семейной медицины / Р. Вэллейс // Лечащий врач. – 2001. – № 1. – С. 1–6.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size