Творчість як компонент інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя

Наталія Олександрівна Єсіна

Abstract


Розкрито поняття «інновація», «творчість», «педагогічна творчість», «творчий вчитель». Подано авторське визначення поняття «творчість». Проаналізовано інноваційну педагогічну діяльність, яка включає у свою структуру педагогічну творчість. Виявлено етапи педагогічної діяльності, які допомагають оволодіти досвідом інноваційно-творчої діяльності. Описано рівні творчості, які обумовлюють її як компонент інноваційної педагогічної діяльності.


Keywords


Ключові слова: інновація; інноваційна діяльність; творчість; педагогічна творчість; творчий учитель; структура інноваційної педагогічної діяльності; етапи педагогічної діяльності; рівні творчості.

References


Список використаної літератури

Батышев С. Я. Профессиональная педагогика / С. Я. Батышев. – М. : Эгве, 2006. – 287с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академ. видав., 2004. – 352 с.

Ермаков Д. С. Компетентностный поход в образовании / Д. С. Ермаков // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 8–16.

Ігнатова Р. В. Творча діяльність педагога : вимоги сучасності / Р. В. Ігнатова // Наука і сучасність : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 2. – С. 49–53.

Киричок І. І. Творчість – основа підготовки вчителя / І. І. Киричок // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. – Ніжин : Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.Гоголя, 2002. – № 4. – С. 63–65.

Киричук Н. О. Формування творчої особистості вчителя / Н. О. Киричук. – К., 1989. – 195 с.

Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навч. посібник / І. П. Підласий. – К. : Україна, 1998. – 343 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник [для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.

Сидоренко Т. Д. Творчість у діяльності вчителя / Т. Д. Сидоренко // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 55–56.

Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С. О. Сисоєва. – К. : СДОУ, 2000. – 405 с.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 1. – С. 59–218.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size