Удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури

Леся Вікторівна Лебедик

Abstract


Проаналізовано проблематику вдосконалення форм педагогічної підготовки майбутніх магістрів у контексті принципів Болонської декларації аналізується через призму модульного і самоорганізаційного підходу. Зроблено висновок, що найефективнішими з них є інтерактивні форми навчання і практичної підготовки до діяльності магістра як викладача вищої школи.


Keywords


Ключові слова: магістр; дидактична система; технологія навчання; форма навчання; Болонський процес; методика викладання; педагогічна практика; університетська освіта.

References


Список використаної літератури

Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / за редакцією В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Лебедик Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах : монографія / Л. В. Лебедик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 165 с.

Поясок Т. Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво») : [монографія] / Т. Б. Поясок. – Кременчук : Щербатих О. В., 2011. – 158 с.

Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник [для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ] / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

Кучерявий О. Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі : аспекти проектування : монографія / О. Г. Кучерявий. – К. : Слово, 2012. – 280 с.

Навроцкий А. И. Высшая школа : теория и практика модернизации / А. И. Навроцкий. – Харьков : Харьковский национальный ун-т имени В.Н. Каразина, 2007. – 196 с.

Навроцький О. І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства / О. І. Навроцький. – Харків : Основа, 2000. – 240 с.

Радул О. С. Історія вищої школи Європи (V ст. – середина ХХ ст.) : монографія / О. С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 536 с.

Старченко Т. Я. Вища школа на шляху оновлення / Т. Я. Старченко, О. М. Стоян, О. І. Бобик. – Львів : Світ, 1991. – 128 с.

Статистические методы в педагогических исследованиях высшей школы : учебное пособие. – Харьков : ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2013. – 161 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size