Державно-громадське управління загальною середньою освітою в історичній ретроспективі: трансформаційні процеси

Наталія Іванівна Лісова

Abstract


Розглянуто наукові праці сучасних зарубіжних і вітчизняних учених, які  дослідили державно-громадське управління та обґрунтували періоди його становлення в історичній ретроспективі, визначили їх сутність, характерні ознаки та особливості.  Проаналізовано законодавчо-правові акти з обраної теми, а також запропоновано науково-методичну форму щодо інноваційних практик у системі державно-громадського управління.


Keywords


Ключові слова: державно-громадське управління; історична ретроспектива; трансформаційні процеси; громадсько активні школи; інноваційні практики; середня освіта; громадське самоврядування; реформаційні процеси.

References


Список використаної літератури

Реформування освіти в Україні : державно-управлінський аспект : навч.-наук. вид. / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та інші; за заг. ред. Н. Г. Протасової. – К.; Львів : НАДУ 2012. – 456 с.

Пастовенський О. В. Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06 / О. В. Пастовенський. – К., 2015. – 438 с.

Грицяк Л. Д. Державно-громадське управління розвитком освіти на державному, регіональному та інституціональному рівнях. [Електронний ресурс] / Л. Д. Грицяк, Л. М. Калініна. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/StPrior_12/7.pdf.

Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні : монографія / Т. О. Лукіна. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.

Грабовський В. А. Державно-громадське управління загальною середньою освітою на районному рівні : дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / В. А. Грабовський. – К., 2006. – 233 с.

Гречка Я. Р. Особливості державно-громадського управління освітою в Польщі : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Я. Р. Гречка. – К., 2009. – 18 с.

Тягушева О. В. Розвиток механізмів державно-громадського управління регіональною системою освіти : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О. В. Тягушева. – Запоріжжя, 2009. – 22 с.

Гаєвська Л. А. Розвиток державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління» / Л. А. Гаєвська. – К., 2010. – 39 с.

Паращенко Л. І. Механізми державного управління розвитком загальної середньої освіти в Україні : дис. … д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Л. І. Паращенко. – К., 2012. – 449 c.

Гусаров В. И. Государственно-общественное образование : монография / В. И. Гусаров. – Самара : Изд-во «НТЦ», 2006. – 420 с.

Федорова Н. М. Становление государственно-общественного управления школьным образованием в России : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Н. М. Федорова. – СПб., 2010. – 466 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size