Pозвиток соціального виховання у сфері дозвілля в Україні: історичний аспект

Наталія Олександрівна Максимовська, Микола Іванович Максимовський

Abstract


Розглянуто історичні особливості розбудови сфери дозвілля України в соціально-виховному аспекті. Акцентовано увагу на розвиткові національної самосвідомості, консолідації, сприянні соціальної взаємодопомоги, установленні соціальних зв’язків засобами дозвіллєвої діяльності в історичній ретроспективі. Визначено, що сутність соціально-виховного спрямування означеного складника соціально-культурного простору полягає в розвиткові соціальності соціальних суб’єктів у певний історичний період, а також у виявленні можливостей самоактивності через сферу дозвілля (соціально-позитивної, суспільної, громадянської). 

Keywords


Ключові слова: сфера дозвілля; соціально-виховне спрямування; соціальна педагогіка; дозвіллєва діяльність; види дозвіллєвої діяльності; національні дозвіллєві традиції; соціальні й культурні традиції; національно-визвольний рух.

References


Список використаної літератури

Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді : теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. – К. : Науковий світ, 2006. – 363 с.

Воловик А. Ф. Педагогіка дозвілля / А. Воловик, В. Воловик. – Харків, 1999. – 332 с.

Єфименко А. Я. История украинского народа / А. Я. Ефименко. – Киeв : Лыбидь, 1992. – 253с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – С.55.

Исаева И. Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И. Ю. Исаева. – М. : Флинта, 2010. – 200 с.

Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / упорядники : С. Я. Харченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408 с.

Матковська О. Львівське братство : культура і традиції к. ХVІ – перша половина ХVІІ ст. / О. Матковська. – Львів : Каменяр, 1996. – 71 с.

Нариси української популярної культури [Електронний ресурс] / за ред. О. Гриценка. – Режим доступу: culturalstudies.in.ua – Назва з екрана.

Петрова І. В. Дозвілля у теоретичних рефлексіях : монографія / І. В. Петрова. – К. : НАКККіМ, 2012. – 296 с.

Судакова О. М. Святкове і повсякденне дозвілля купецтва та фабрично-заводських робітників : монографія / О. М. Судакова, М. Є. Вільчинська-Бутенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 119 с.

Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник. – К. : Либідь, 1993. – 254 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size