Інноваційне освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах як джерело можливостей для саморозвитку курсантів

Олександр Григорович Марченко

Abstract


Уточнено сутність понять «саморозвиток», «інноваційне освітнє середовище». Показано, що саморозвиток майбутніх військових фахівців в інноваційному освітньому середовищі вищих військових навчальних закладів забезпечується завдяки реалізації продуктивних ідей щодо інноваційного розвитку військової освіти, урахування особистих цілей курсантів, дотримання демократичних засад управління, використання інноваційних педагогічних технологій.


Keywords


Ключові слова: вищий військовий навчальний заклад; військова освіта; інновація; інноваційне освітнє середовище; курсант; самоосвіта; самовиховання; саморозвиток.

References


Список використаної літератури

Концепція військової освіти в Україні // Постанова Кабінету Міністрів України № 1410 від 15.12.97 «Про затвердження Концепції військової освіти в Україні».

Нещадим М. І. Військова освіта України : історія, теорія, методологія, практика : монографія / М. І. Нещадим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 852 с.

Жежера Е. О. Формирование социокультурной компетентности курсантов высших военно-учебных заведений в процессе изучения гуманитарных дисциплин : автореферат диссертации … кандидата педагогических наук; 13.00.08. – теория и методика профессионального образования / Елена Анатольевна Жежера. – Челябинск : Челябинский государственный университет», 2008. – 20 с.

Ягупов В. В. Військово-соціальне середовище та його функції / В. В. Ягупов // Військова освіта : збірник наукових праць. – К., 2006. – С. 3–13.

Военная педагогика : учебник для вузов. – СПб. : Питер, 2008. – 640 с .

Психолого-педагогический практикум : учебное пособие [для студ. учебных заведений] / Л. С. Подымова, Л. И. Духова, Е. А. Ларина, О. А. Шиян; под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.

Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – С. 254–322.

Педагогическая библиотека, издаваемая К. Тихомировым и А. Х. Адольфом. Вып. XII. Опыт педагогической хрестоматии. – М., 1898.

Коровка О. Виховна система школи майбутнього як модель позитивної соціалізації учня / О. Коровка, С. Бочаров, Л. Дубинка // Директор школі, ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 20–26.

Исаев И. Ф. Школа как педагогическая система : основы управления : учебное пособие / И. Ф. Исаев. – Белгород : БГУ, 1997. – 145 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size