Формування професійної компетентності соціального педагога у процесі педагогічної практики

Іванна Володимирівна Размолодчикова

Abstract


Представлено поняття «педагогічна практика». Розкрито значення педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Констатовано, що саме педагогічна практика є одним із активних засобів, що дозволяє особистості успішно розвиватися, самовдосконалюватися і презентувати себе.  


Keywords


Ключові слова: педагогічна практика; соціальний педагог; функції педагогічної практики; самоаналіз педагогічної діяльності; професійна компетентність; професійно-практична підготовка; готовність до професійної діяльності; система освіти.

References


Список використаної літератури

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 607 с.

Мороз І. В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : монографія / І. В. Мороз. – К. : ТОВ «Освіта України», Коо, 2005. – 278 с.

Размолодчикова І. В. Педагогічна практика – шлях до формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкових класів : навч.-метод. пос. / І. В. Размолодчикова. – Кривий Ріг, 2011. – 164 с.

Сериков В. В. Субъективная реальность педагога / В. В. Сериков // Педагогика. – 2005. – № 10.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посібник / під загальною редакцією С. І. Якименко. – К. : Слово, 2011. – 464 с.

Система роботи над науково-методичною проблемою / упорядник А. В. Дьоміна. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с.

Компетентний учитель // Завуч. – 2009. – № 10. – Вкладка.

Профессиональные компетентности выпускников вузов // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 11. – С. 22−35.

Проблема формування вчителя як конкурентоспроможного спеціаліста // Позакласний час. – 2010. – № 11. – С. 92−96.

Професійна компетентність // Школа. – 2012. – № 4. – С. 43−49.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size