Технології навчання майбутніх магістрів спеціальності «бізнес-адміністрування» соціальному підприємництву

Мирослав Вікторович Стрельніков

Abstract


Розкрито проблему навчання майбутніх магістрів спеціальності «Бізнес-адміністрування» соціальному підприємництву. Подано групи технологій навчання, що найефективніше формують у магістрів компетентність у сфері соціального підприємництва. Акцентовано увагу на технологіях четвертого покоління: дослідницькі технології навчання, технології проектного навчання і проективної освіти, що поширені у країнах Європи і США.


Keywords


Ключові слова: компетентність; підприємницька компетентність; соціальне підприємництво; інтерактивні технології навчання; дослідницькі технології; технології проектного навчання; магістр; «Бізнес-адміністрування».

References


Список використаної літератури

Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org

Каминник И. Социальное предпринимательство в Украине : каким оно должно быть? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cmdp-kvorum.org

Сотула О. В. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1988

Социальное предпринимательство в Украине : Европейское исследование. Обмен опытом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sesp.org.ua

Ashoka Innovators for the Public. Retrieved from https://www.ashoka.org.

Dees, J. G. (2001). The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, Duke University’s Fuqua School of Business (revised vers.). Retrieved from http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf

Бахманевич, І. О. Підприємництво, його роль та функції / І. О. Бахманевич // Економіка в школах України. – 2015. – № 12. – С. 29−31.

Беленький, В. Х. Предпринимательство : развитие, природа, проблемы / В. Х. Беленький, В. Ф. Паульман // Социологические исследования. – 2012. – № 10. – С. 11−20.

Коржов, Г. Соціокультурна легітимність підприємництва в українському суспільстві першого десятиліття трансформацій / Г. Коржов // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 165−177.

Криховець-Хом'як, Л. Я. Азбука підприємницької діяльності / Л. Я. Криховець-Хом'як // Обдарована дитина. – 2007. – № 8. – С. 14−16.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size