Роль полікультурного середовища вузу у формуванні міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи

Тетяна Олександрівна Атрощенко

Abstract


Розкрито роль полікультурного середовища у формуванні міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи. Обґрунтовано поняття «полікультурне середовище», «толерантність» та «міжетнічна толерантність». Визначено критерії, що необхідні для формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи.


Keywords


Ключові слова: середовище; студентське середовище; полікультурне середовище; толерантність; міжетнічна толерантність; педагогіка толерантності; полікультурна освіта; духовна культура.

References


Список використаної літератури:

Атрощенко Т. О. Розвиток культури мiжнацiонального спілкування у студентському колективі / Т. Р. Атрощенко // Наукові записки Тернопільського державного університету. Серія : Педагогіка. − 1999. − № 6. – С. 92–95.

Филонов Г. Н. Теория поликультурного образовательного пространства / Г. Н. Филонов // Педагогика. – 2006. − № 3. – С. 102−105.

Бахтин М. М. Эстетическое наследие и современность : межвузовский сборник научных трудов / редкол. А. Ф. Еремеев и другие. – Саранск, 1992. – 175 с.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності / А. В. Фурман. 3-є наукове видання. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2014. – 168 с.

Токменко О. Європа національних мов і Європа багатомовності (Мови в професійній освіті : ключові концепції) / О. Токменко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. − № 3. – С. 12−16.

Декларація принципів толерантності // Міжнародний документ від 16.11.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm.

Степанов Є. П. Формування толерантності як невід’ємної складової сучасного фахівця / Є. П Степанов // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 53. Педагогічні науки. – 2010. – С. 98−101.

Євтух В. Б. Концептуальні конструкти етносоціальних реалій : досвід трьохлітніх досліджень / В. Б. Євтух. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2010. – 86 с.

Грива О. А. Толерантність освіти як передумова толерантного суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://filosof.com.ua/Jornel/M_66/Gryva.pdf.

Зеленов Є. А. Педагогіка толерантності та діалог культур як основи планетарного виховання учнівської молоді / Є. А. Зеленов // Духовність особистості : методологія, теорія і практика. − 2011. − № 3 (44). – С. 36−43.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size