СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Роман Михайлович Яцишин

Abstract


У статті проаналізовано погляди корифеїв української педагогіки щодо художньо-естетичного виховання школярів, висвітлено проблеми реалізації завдань освітньої галузі «Мистецтво» у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах та окреслено шляхи їх вирішення. 

Keywords


соціум; художньо-естетичне виховання; образотворче мистецтво; особистість; зростаючі покоління; педагогічна думка

References


Кабалевський Д.Б. Прекрасне пробуджує добре : статті, доповіді, виступи / Д.Б. Кабалевський – [пер. з рос.]. – Київ : Муз. Україна, 1978. – 192 с.

Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф. Русова. – Киъв : Освіта, 1996. – 303 с.

Лубенец Т.Г. О наглядном преподавании / Т.Г. Лубенец. – Київ, 1911. – 26 с.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори : у 5-ти т. / В.О. Сухомлинський – Київ : Рад. школа, 1977.

Маланюк Є. Ф. Невичерпальність : поезії, статті [для ст. шк. віку] / упоряд., передм. та приміт. Л. В. Куценка ; худож. оф.. М. С. Пшінки. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 2001. – 318 с.

Зязюн І.А. Всеукраїнська державна комплексна програма з естетичного виховання / І.А. Зязюн // Вісник Академії педагогічних наук України. – 1993. – № 1. – С. 43–51.

Мистецтво у розвитку особистості : [монографія] / за ред., передмова та післямова Н.Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 224 с.

Неменский Б.М. Мудрость красоты : о пробл. эстет. воспитания : [кн. для учителя] / Б.М. Неменский. – М. : Просещение, 1987. – 255 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». – (Нормативний документ КМУ).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size