ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Олеся Олександрівна Ляховець, Жанна Володимирівна Калюжна

Abstract


На основі аналізу літературних джерел та вивчення праць видатних  психологів та педагогів у статті розкривається сутність поняття «труднощі навчання» дитини, особливості їх прояву, способи й методи  їх подолання. Також подані головнi ознаки, сутність та характеристика трудності навчання молодших школярів.

Keywords


труднощі навчання; молодший шкільний вік; готовність дитини до навчання; розумовий розвиток; повільність; повільна дитина; психотравмуючий фактор; синдром гіперактивності дефіциту уваги

References


Гарнець О. М. Гнучкість мислення та його розвиток у школярів / О. М. Гарманець // Початкова школа. – 1999. – С. 28–32.

Фигдор Г. Психоаналитическая педагогика. / Г. Фигдор – М. : Институт психотерапии, 2004. – 128 с.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / за ред. О. І. Пометун. – Київ : АСК, 2006. – 192 с.

Хабіб Р. А. Активность учащихся начальных классов / Р. А. Хабіб. – М. : Просвещение 1998. – 236 с.

Друзь Б. Г. Розвиток пізнавальної активності учнів / Б. Г. Друзь // Радянська школа. – 1996. – № 5. – С. 25–29.

Беспалько В. П. Психологические парадоксы образования / В. П. Беспалько // Педагогика. – 2000. – №5. – С. 23–26.

Орлова Л. Шляхи подолання неуспішності учнів / Л. Орлова // Директор школи. – 2010. – № 10. –

С. 21–25.

Гриньова М. В. Гра як засіб удосконалення саморегуляції навчальних дій / М. В. Гриньова // Початкова школа. – 1990. – № 4 – С. 19–23.

Єфименко В. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності у школі / В. В. Єфименко – М., 2003. – 35 с.

Полякова Г. Розвиток творчого потенціалу учнів засобами групової роботи на уроці / Г. Полякова // Психолог. – 2006. – № 3. – С. 13–18.

Сухенко Т. П. Причини неуспішності учнів і шляхи їх подолання / Т. П. Сухенко // Завуч. Усе для роботи. – 2011. – № 1/2. – С. 9–26.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size