ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗНАНЬ ПРО РІДНИЙ КРАЙ

Олеся Олександрівна Ляховець, Ірина Миронівна Клебан

Abstract


Стаття присвячена аналізу використання казки як засобу формування у дітей молодшого шкільного віку громадянської культури. У даній роботі розглядається вплив казки на світогляд учнів, та можливості  її застосування  у роботі з дітьми. Виявлення ефективності виховного потенціалу  формування громадянської культури молодших школярів за допомогою казки.

Keywords


казка; народна казка; фольклор; засоби виховання; сугестивний метод; традиції; дидактична казка; національне виховання

References


Новак О. Твори-мініатюри та казки в сучасній школі / О. Новак // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 7–10.

Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця : методика викладання / О. А. Біда. – Київ : Перун, 2000. – 333 с.

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками / Т. Д. Зинкевич - Евстигнеева. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 240 с.

Cимoнoвa Л. П. Экoлoгичеcкoе oбpaзoвaние в нaчaльнoй шкoле : учеб. пocoбие для cтуд. cpед. пед. учеб. зaведений / Л. П. Cимoнoвa. – М. : Aкaдемия, 2000. – 160 c.

Cуpaвегинa I. Т. Метoдичнa cиcтемa екoлoгiчнoї ocвiти / I. Т. Cуpaвегинa. – Київ : Paдянcькa педaгoгiкa. – 2009 – C.20-25.

Байбара Т. М. Я і Україна: Підручник для 3 класу. / Т. М. Байбара ,Н. М. Бібік – Київ : Форум, 2002. – 176 с.

Cухoмлинcький В. O. Пpoблеми вихoвaння вcебiчнo poзвиненoї ocoбиcтcoтi / В. О. Сухомлинський // Вибpaнi твopи: у 5 т. – Київ : Paдянcькa шкoлa, 1976. – Т.1. – 398с.

Методи, прийоми і засоби виховання [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу : http://www.horting.org.ua/node/1421.

Шинкарук В. І. Філософія освіти в сучасній Україні / В. І. Шинкарук. – Київ : ІЗМН, 1997. – 544 с.

Народна казка як засіб морального виховання дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : ua-referat.com/Народна казка_як_засіб_морального_виховання_ дітей_молодшого_шкільного_віку.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size