ОЦІНКА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Дар’я Костянтинівна Ковальчук

Abstract


Оцінка освітніх технологій розглядається як чинник управління якістю освіти у вищих навчальних закладах. Аналізуються критерії оцінки стану та потенціалу розвитку освітніх технологій.

Keywords


освітні технології; управління якістю освіти; критерії оцінки освітніх технологій; потенціал розвитку освітніх технологій; вищі навчальні заклади

References


Гончарова О.М. Вдосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / О.М. Гончарова // Нові технології навчання. – 2008. – Вип. 52. – С. 21–24.

Корогод Н.П. Управління системою науково-методичної роботи в технікумах : [навч. посіб.] / Н.П. Корогод. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 143 с.

Крившенко Л.П. Педагогика : [учебник] / Л.П. Крившенко. – М. : Проспект, 2010. – 432 с.

Гаращенко Л. Наукове обґрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти / Л. Геращенко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12. – № 3–4. – С. 110–117.

Чешко В.О. «Демоническая» феноменология HI-HUME технологий в глобализирующемся мире / В.О. Чешко // Социальная экономика, 2005. – №3–4. – С. 49–59.

Никандров Н.Д. Россия : социализация и воспитание на рубеже тысячелетий / Н.Д. Никандров. – М. : Высшая школа, 2000 – 262 с.

Забезпечення якості освіти : теорія та практика / [Н.В. Житник, Н.П. Корогод, Д.К. Ковальчук та ін.]; за ред. Н.В. Житник. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 300 с.

Величко Т.Г. Застосування модульно-блочної технології з рейтинговою системою оцінки / Т.Г. Величко // Новітні технології навчання. – 2003. – № 2. – С. 119–125.

Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 54–60.

Гончаров С.М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методичні аспекти / С.М. Гончаров, В.А. Турін – Рівне : НУВГП, 2008. – 626 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size