НАУКОВА ПЕДАГОГІКА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ

Анатолій Іванович Кузьмінський

Abstract


У статті розкривається роль і значення наукової педагогіки в сучасний період. Наголошується на безпідставному і необґрунтованому зниженні уваги до людинознавчих наук., у тому числі й до наукової педагогіки. Невиправдано принижується й роль і соціальний статус педагогічного працівника. Особлива увага звертається на деструктивний і небезпечний характер радикалістської теорії антипедагогіки, заснованої на філософській базі постмодернізму. Порушуються також питання парадоксальної невідповідності між діяльністю освітньої системи України і станом культури, моральності й дотримання правопорядку громадянами. Звертається увага на необхідність посилення виховних зусиль на орієнтацію молоді на уміле поводження в сучасному глобалізованому світі, на інноваційне світобачення і світосприйняття, на уміння інноваційно діяти.

Keywords


наукова педагогіка; виховання; едукаційний процес; педагог

References


Сокол Є.І. Нове педагогічне мислення у вимірах академіка І.А. Зязюна і освітній практиці НТУ «ХПІ» / Є.І. Сокол // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 45(49). – Ч. 1. – С. 3–16.

Атанов Г.А. Возрождение дидактики – залог развития высшей школы. – Донецк : ДОУ, 2003. – 180 с.

Высшее образование в России. – 2002. − № 4. – С. 54–67.

Нове педагогічне мислення у вимірах академіка І.А. Зязюна і освітній практиці НТУ «ХПІ» // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. О.Г. Романовського. – Вип. 45 (49) : у 2 – х ч. – 4.1. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 392 с.

Ушинський К. Д. Твори в шести томах. Т. 1. – Київ : Радянська школа, 1954. – 409 c.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size