КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ольга Михайлівна Лісовська

Abstract


У статті окреслено шляхи реалізації формувального експерименту. Визначено компоненти та критерії сформованості конкурентоспроможності. Встановлено рівні сформованості конкурентоспроможності: низький, середній, достатній. Проведено діагностику щодо визначення рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників професійних навчальних закладів сфери послуг. Представлені узагальнені дані рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників професійних навчальних закладів сфери послуг до та після експерименту.

Keywords


конкурентоспроможність; професійний навчальний заклад; ринок робочої сили; кваліфікований робітник

References


Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про професійну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH3ZC1AA.html. – Назва з екрана.

Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання. – К. : Ін-т економіки, управління та господарського права, 1997. – 298 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size