ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Євген Юрійович Пліско, Юрій Володимирович Пліско, Анна Мокрушина

Abstract


Стаття розкриває функції та обов’язки соціальних працівників котрі працюють у сфері соціального забезпечення. Мова йде про забезпечення соціальними гарантіями, отриманні окремими категоріями громадян деяких соціальних послуг від держави, виконанні соціальної політики України. В роботі наголошується на тому, що є необхідність у новій спеціальності,  а саме – «соціальне забезпечення», як окремого напряму соціальної роботи з населенням.

Keywords


соціальне забезпечення; соціальний захист; соціальне страхування; соціальний працівник; послуги; соціальна політика

References


Гошовська В.А. Державне управління соціальною сферою в Україні : [навч. посіб.] / В.А. Гошовська, Л. І. Ільчук ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – Київ : НАДУ, 2008. – 52 с.

Державна політика в соціогумантарній сфері : [навч. посіб.] / В.П. Трощинський, П.К. Ситнік, В.А. Скуратівський [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна, А. О. Чемериса [та ін.]. – Київ : Вид-во НАДУ, 2007. – 94 с.

Конституція України від 28.06.1996 р.

Кочеміровська О.А. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні / О.А. Кочеміровська, О.М. Піщуліна. – Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. – 54 с.

Краковська А.Є. Соціальні права людини й громадянина як визначальна детермінанта еволюції соціальної функції держави / А.Є. Краковська // Вісник Донецького національного університету. – 2009. – Вип. 2. – C. 394–399.

Крусян А.Р. Україна як соціальна держава: концептуальні положення та констітуційно-правові реалії / А.Р. Крусян // Актуальні проблеми політики. – 2012. – № 44. – С. 35–47.

Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник / В.А. Поліщук. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2003. – 184 с.

Соціальний захист населення України : [монографія] / авт. кол. : І. Ф. Гнибіденко, М. В. Кравченко, О. Ф. Новікова [та ін.] ; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2009. – 184 с.

Сташків В.І. Поняття права соціального забезпечення. / В.І. Сташків // Право України. – 2000. – №5. – С. 91–96.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size