ПРАВО ДИТИНИ НА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Наталія Вікторівна Радченко

Abstract


У статті здійснено ретроспективний аналіз необхідності виховання дітей двома батьками (батька й матері) з метою створення гармонійного розвитку особистості, збагачення її духовного світу та реалізації творчого потенціалу за рахунок створення у вищих навчальних закладах дисциплін з орієнтацією на сімейне виховання.

Keywords


освіта; сімейне виховання; виховання дітей; права дитини; обов’язки батьків; роль сім’ї у вихованні дитини

References


Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : монографія / Т.В. Кравченко. – Київ : Фенікс, 2009. – 416 с.

Постовий В. Сім’я родинне виховання. Концепція / В. Постовий, П. Щербань, Т. Алексеєєнко, О. Докухіна, Н. Стрельнікова // Рідна школа. – 1996. – № 11–12. – С. 15–20.

Словник української мови: В 11-ти т. / Под ред. І.С. Назарової, О.П. Петровської та ін. – Т. 8.– Київ : Наукова думка, 1977. – 928 с.

Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины / под ред. Ю.С. Червоного. – Киев : Истина, 2003. – 520 с.

Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : наук.-практ. коментар / З.В. Рамовська. – Київ : Вид. дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Савченко Л.А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. А. Савченко. – Київ : Б. в., 1997. – 27 с.

Пунда О.О. Право на сімейне виховання та проблеми його здійснення // О.О. Пунда. – Вісник Запоріз. нац. ун-ту. – 2005. – № 1. – С. 111–115.

Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С.Макаренко. – Київ : Рад. шк., 1980. – 327 с.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків : ОСВ, 2002. – 400 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size