ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ

Тетяна Володимирівна Симоненко

Abstract


Статтю присвячено одній з актуальних проблем теорії та практики навчання, а саме питанню про основні лінгвометодичні засади формування професійного мовлення студентів нефілологічного профілю.

Keywords


професійне мовлення; компетентнісний підхід; мовна особистість; текстоцентричний підхід; навчальні стратегії

References


Вовк О.І. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів: нова освітня парадигма / О.І. Вовк. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 500 с.

Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник / І.М. Кочан. – 2-е вид., перероб і доп. – Київ : Знання, 2008. – 423 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – CПб. : Питер, 2000. – 512 с.

Леонтьев А.А. Язык, речь и речевая деятельность / А.А. Леоньев. – М. : Просвещение, 1969. – 214 с.

Якобсон Р. Избранные работы / Р. Якобсон – М. : Прогресс, 1985. – 412 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ :Знання–Прес, 2003. – 418 с.

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: підручник для студентів-філологів / за ред. М.І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2005. – 400 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size