ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Ірина Анатоліївна Усатова, Артем Дмитрович Ведмедюк

Abstract


Актуальність полягає у розробці та обґрунтуванні діагностичної системи, яка б виступала об’єктивним індикатором сформованості відповідних рівнів готовності випускника вищого навчального закладу за названою вище спеціальністю. Завдання: добір оптимальних діагностичних методів дослідження; збір інформації за допомогою діагностичних методик; кількісна та якісна обробка отриманих результатів. Доведено, що збільшилася кількість студентів із високим і середнім рівнями готовності, водночас зменшилася чисельність студентів із низьким рівнем. Цей факт підтверджує розробку та впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів необхідність створення й реалізації цілісного науково-методичного супроводу змісту професійної підготовки майбутнього фахівця, спрямованого на формування фізкультурно-оздоровчих цінностей сучасної молоді за місцем проживання.

Keywords


діагностика; методики; критерії; рівні готовності; аналіз; соціальний педагог; соціальний працівник; фізкультурно-оздоровча діяльність

References


Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : [монографія] / Р.Х. Вайнола ; [за ред. С.О. Сисоєвої]. – Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – 460 с.

Малькова М. О. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними підлітками : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / М.О. Малькова. – Луганськ, 2006. – 20 с.

Фалинська З.З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / З. З. Фалинська. – Вінниця, 2006. – 23 с.

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – М. : Высш. школа, 1999. – 400с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size