СТАДІЇ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ДЕЛІНКВЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Людмила Пакушина, Альона Шелудько

Abstract


У статті розглянуто різні підходи науковців до визначення понять «делінквентна поведінка» на підставі чого сформульовано визначення терміну «делінквентність особистості» як певна властивість юної особи. Наведено думки науковців щодо етапів та стадій розвитку делінквентності особистості, відповідно окреслено три періоди розвитку делінквентності особистості (латентний, продромальний та період розпалу).

Проаналізовано прояви делінквентності у дітей молодшого віку й виділено основні критерії продромального періоду делінквентності дітей цього віку відповідно до трьох стадій її розвитку.


Keywords


делінквентна поведінка особистості; делінквент; делінквентність; латентний період розвитку делінквентності; продромальний період розвитку делінквентності

References


Чуносов М. Делінквентна поведінка неповнолітніх як об’єкт теоретичного аналізу [Електронний ресурс] / Михайло Чуносов // Проблеми підготовки сучасного вчителя № 8 (Ч. 1), 2013. – С. 255-260. Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2013/8_1/visnuk_41.pdf

Саламатина И.И. Зарубежные теории делинквентности несовершеннолетних [Электронный ресурс] / И. И. Саламатина // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – №14. – С. 390-399. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-teorii-delinkventnosti-nesovershennoletnih

Кривонос О. Б. Соціальна профілактика делінквентної поведінки підлітків / О. Б. Кривонос // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 5 (39) С. 190 – 198.

Дуванська К. О. Передумови виникнення делінквентної поведінки в середовищі неповнолітніх / К. О. Дуванська // Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка № 5 (288), Ч. І, 2014 с. 157-163

Самойлов А. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи [Рукопис] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 14.02.2017 / А. М. Самойлов; наук. кер. І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 282 с.,

Позднякова У. С. Понятие, признаки и формы девиантного и делинквентного поведения детей [Електронний ресурс] / У. С. Позднякова // Электронные журналы издательств NOTABENE: Web-сайт. // Психология и психотехника. – 2013. – № 10. – С. 94-129. DOI: 10.7256/2306-0425.2013.10.1139. Режим доступу: http://e-notabene.ru/psp/article_11391.html. – Дата обращения 10.03.2017. – Название с экрана


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size