ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Л. Божко

Abstract


У статті досліджується проблема змісту підготовки майбутнього вчителя до впровадження проектних технологій у вищу педагогічну школу. Розглянуто поняття технологічна компетентність. Проведено анкетування учителів з метою вивчення використання проектних технологій у сучасній школі. Визначено шляхи зазначеної проблеми у контамінації та інтенсифікація навчальної діяльності студентів при проектуванні. Виявлено, що провідне місце у процесі професійної підготовки вчителів належить проектним технологіям.


Keywords


зміст, підготовка, майбутній вчитель трудового навчання і технології, технологічна компетентність.

References


Коберник О. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання / О. Коберник, С. Ящук. – Умань, 2001. – 80 с.

Савченко Л. О. Проектувальна компетентність майбутнього вчителя технології / Л. О. Савченко : Матеріали Всеукраїнської науково-практич. конф. [«Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи»], (Кривий Ріг, 4-5 жовтня 2012) / гол. ред. З.П. Бакум. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – С. 7–9.

Сидоренко В. К. Проектно-технологічний підхід як умова оновлення змісту трудового навчання школярів / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – №1. – С. 2–7.

Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання: [підручник для вузів] / Д. О. Тхоржевський. – 4-те вид., переробл. і доп. – К. : РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 248 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size