РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА

А. ІЩУК

Abstract


Розв’язування оптимізаційних задач з окремих розділів математичного програмування за практично прийнятий час можливе лише за допомогою комп’ютера з використанням відповідним чином дібраних чи спеціально розроблених програм. В статті розглянуто особливості розв’язування оптимізаційних задач. Зазначено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій робить процес розв’язування оптимізаційних задач досить ефективним та позбавляє користувача від рутинних і трудомістких обчислень. Проаналізовано програмні засоби для розв’язування оптимізаційних задач.


Keywords


теорія оптимізації; екстремальна задача; функція цілі; математична модель.

References


Жалдак М. І. Основи теорії і методів оптимізації: навчальний посібник / М. І. Жалдак, Ю. В. Триус. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 608 с.

Кутковецький В. Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник / В. Я Кутковецький. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 260 с.

Іщук А.А. Використання комп’ютера в процесі навчання розв’язування деяких задач оптимізації // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – № 18 (25). – 116-128 с.

Беллман Р. Динамическое программирование / Р Беллман. – М.: Изд-во Иностранная литература, 1960. – 400 с.

Вентцель Е. С. Введение в исследование операций / Е. С. Вентцель. – М., Советское радио, 1964. – 390 с.

Ермольев Ю. М. Методы стохастического программирования / Ю. М. Ермольев. – М.: Наука, 1976. – 240 с.

Канторович Л. В. Математические методы в организации и планировании производства / Л. В. Канторович. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1939. – 68 с.

Понтрягин Л. С. Математичечская теория оптимальных процесов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянський, Р. В. Гамкрелидзе, Е. Ф Мищенко. – 4-е изд. – М.: Наука, 1983. – 392 с.

Юдин Д. Б. Задачи и методы стохастического программирования / Д. Б. Юдин. – М.: Советское радио, 1979. – 392 с.

Kuhn H. W., Tucker A. W. Nonlinear Programming/ Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1951. – р. 481–492.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size