КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

М. РУЧКІНА

Abstract


У статті розглянуто різні погляди учених щодо визначення поняття «контролінг», розкрито функції контролінгу та їх взаємозв’язок, схарактеризовано принципи контролінгу, його види. Також представлено послідовність запровадження контролінгу в організації.


Keywords


контролінг, функції контролінгу, принципи контролінгу, види контролінгу, послідовність впровадження контролінгу.

References


Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с.

Маркіна І. Контролінг для менеджерів / І. Маркіна, О. Таран-Лала, М. Гунченко. – К., 2013. – 304 с.

Садченко О.В., Нічітайлова Н.С. Контролінг / Садченко О.В., Нічітайлова Н.С. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 201 3. – 172 с.

Цигилик І. І. Контролінг в системі управління / І. І. Цигилик // Актуальні проблеми економіки. – № 3 (45). – 2005. – C. 117-123.

Карминский А. М. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

Алексеєнко Л. М. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок : українсько-англійсько-російський тлумачний словник / Л. М.Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – К. : Видавничий будинок «Максимум»; Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 592 с.

Терещенко О. О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2001. - № 12. – С. 56-63.

Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу: монографія / В. В. Прохорова, В. І. Чобіток. – Харків: НТМТ, 2012. – 248 с.

Дорош В., Потьомкіна О. Механізми використання концептуальних підходів контролінгу в управлінні / В. Дорош, О. Потьомкіна // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 10 (37). – Ч. 5. – 2013. – С. 43-49.

Килимнюк В. Еволюція контролінгу, його місце і роль в економіці підприємства / В. Килимнюк // Економіст. – 2004. – № 1. – С. 47-49.

Григорів О. Теоретичні засади запровадження контролінгу у вищих навчальних закладах : [електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Aprer/2009_5_2/33.pdf

Калайтан Т. В. Контролінг / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий світ, 2000, 2008. – 252 с.

Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size