ПОНЯТТЯ КУТА ПРИ ВИВЧЕННІ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТРИЧНОГО ПРОСТОРУ

В. КУЗЬМИЧ

Abstract


Введено поняття кута для упорядкованої трійки точок довільного метричного простору, а також числової характеристики цього кута. Встановлено зв'язок введених понять з прямолінійними образами у довільному метричному просторі, що детально вивчались В.Ф. Каганом. Розглянуто  приклад такої множини у метричному просторі інтегрованих за Ріманом на відрізку функцій.


Keywords


метрика, функціонал, метричний простір, Евклідів простір, пряма лінія, кут.

References


Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ / Л.В. Канторович, Г.П. Акилов – М.: Наука, 1977. – 742 с.

Начала Евклида. Книги I-VI / [Перевод с греческого и комментарии Д.Д. Мордухай-Болтовский]. – М.-Л: Гостехиздат, 1948. – 447 с.

Давид Гильберт. Основания геометрии / Давид Гильберт – Петроград: Сеятель, 1923. – 152 с.

Александров А.Д. Внутренняя геометрия выпуклых поверхностей / А.Д. Александров – М.-Л.: Гостехиздат, 1948. – 388 с.

Каган В.Ф. Основания геометрии. Часть 1 / В.Ф. Каган – М.-Л.: Гостехиздат, 1949. – 492 с.

Каган В.Ф. Основания геометрии. Часть 2 / В.Ф. Каган – М.-Л.: Гостехиздат, 1956. – 344 с.

Каган В.Ф. Очерки по геометрии / В.Ф. Каган – М.: Издательство Московского университета, 1963. – 571 с.

Кузьмич В.І. Нестандартні задачі при вивченні властивостей функцій / В.І. Кузьмич // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 72-75.

Кузьмич В.І. Метричний підхід до вивчення окремих властивостей функцій / В.І. Кузьмич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки – реалії та перспективи. – 2012. – Випуск 34. – С. 69-74.

Кузьмич В.І., Кузьмич Ю.В. Аналоги формули Юнгіуса об’єму тетраедра. / В.І. Кузьмич, Ю.В. Кузьмич // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2012. – № 36(249). – С. 55-64.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size