СТАН ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ

Ірина Анатоліївна МАЛИШЕВСЬКА

Abstract


Стаття присвячена дослідженню стану підготовки психолого-педагогічних кадрів до роботи в умовах освітньої інклюзії. У статті визначено, що Україна перебуває на початку кардинальних змін освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами. Стрімко активізується пошук шляхів і засобів удосконалення професійної підготовки педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Акцентовано увагу на модернізацію підготовки та перепідготовки психолого-педагогічних кадрів, які забезпечуватимуть інклюзивне навчання в Україні. Окреслено проблеми формування професіоналізму спеціалістів масових загальноосвітніх закладів в галузі інклюзивної освіти. 

Keywords


діти з особливими освітніми потребами; інклюзивне навчання; освітня інклюзія; психолого-педагогічні кадри; проблеми формування професіоналізму психолого-педагогічних кадрів в галузі інклюзивної освіти; модернізація підготовки та перепідготовки

References


Мартинчук О. В. Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя початкової школи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/Мартинчук_О.В._Сучасні_вимоги_до_професійної_діяльності_вчителя_початкової_школи_в_умовах_інклюзивного_навчання.

Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю : наказ МОН України № 691 від 02.12.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/ date_9o/pg_izwdow.htm.

Миронова С. П. Готовність майбутніх вчителів до впровадження інклюзивної освіти / С. П. Миронова / Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2012. – С. 252–255.

Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» : лист МОН, молоді та спорту України № 1/9–456 від 18.06.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/files/ normative/files/0newssj/06/19/1_9-456.doc.

Основи інклюзивної освіти : навчальна програма курсу / укл. А. А. Колупаєва. – Київ : А.С.К., 2012. – 31 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size