АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

І. Я. Рожелюк

Abstract


Стаття присвяченааналізу стану підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до моніторингової діяльності в системі сучасної освіти. Наведено результати емпіричного дослідження щодо вияву основних причин, які стримують її перспективне проектування й успішну організацію. Висвітлено теоретичні засади підготовки майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності шляхом конкретизації її сутності і функцій. З врахуванням провідних концептуальних положень освітнього моніторингу сформульовано авторське визначення готовності майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності.


Keywords


освітній моніторинг, моніторингова діяльність, функції і способи моніторингової діяльності,готовність домоніторингової діяльності, майбутній викладач іноземної мови, іншомовна освіта.

References


Концепція забезпечення якості вищої освіти України // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посібник / За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової [та ін.]. – Л. :Компанія «Манускрипт», 2014. – С. 540–570.

Лукіна Т.О. Моніторингякостіосвіти: теорія і практика / Т.О. Лукіна. – К.: «Шкіл-світ», 2006. – 128 с.

Федірчик Т. Д. Науково-педагогічнадіяльністьвикладачавищогонавчального закладу: структурно-компонентнийаналіз / Т. Д. Федірчик// Освітарегіону. – 2010. – №2. – С. 194–199.

Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб.пособие / И. Ф. Харламов. – М.: Юрист, 1997. – 512 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size