РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА БУКОВИНІ (кінець ХІХ ст.)

О. М. Тумак

Abstract


Здійснено огляд наукових праць істориків, педагогів і методистів, присвячених Буковині часів Австро-Угорщини. Висвітлено основні фактори, які призвели до виникнення методики навчання англійської мови на Буковині, проаналізовані відповідні історичні документи та тогочасні підручники, а також подана періодизація розвитку методики навчання англійської мови на Буковині під час австро-угорського панування.


Keywords


методика навчання англійської мови, програма, навчальний план, підручник, періодизація.

References


XXXLV. Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz. Veröffentlicht von der Direktion am Schlusse des Schuljahres 1897–1898. – Czernowitz : R. Ekhardt’sche k. k. Universitäts-Buchdruckerei, 1898. – 86 S.

Achter Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz. Veröffentlicht von Dr. Wenzel Korn. – Czernowitz : Druck von Rudolf Eckhardt, 1872. – 149 S.

Буковина: історичний нарис / В. М. Ботушанський, О. В. Добржанський, Ю. І. Макар та ін. – Чернівці : Зелена Буковина, 1998. – 416 с.

Лабінська Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.) : монографія / Б. І. Лабінська. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 384 с.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Є. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Пассов, Е. И., Кузовлева, Н. Е. Урок иностранного языка. — М.: Феникс, Глосса-Пресс, 2010. — 640 с.

Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок ХХ ст.): монографія / О. Д. Пенішкевич. – Чернівці: Рута, 2002. – 520 с.

Раушенбах В. Э. Краткий обзор методов преподавания иностранных языков с І по ХХ век / Валентин Эдуардович Раушенбах. М. : Высш. шк., 1971. – 112 с.

Тумак О. М. Критерії визначення етапів розвитку методики навчання англійської мови в закладах освіти Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ століть) / О. М. Тумак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 233–239.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size