ПРО ПОМИЛКИ І СКЛАДНОСТІ У ВИВЧЕННІ ПОНЯТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМЕТРИКИ

Дмитро Гальченко, Марина Пузир

Abstract


У статті розглянуто основні типи помилок і ускладнень, які виникають студентів під час вивчення курсів математичної статистики та економетрики. Інформація, пов’язана із даним процесом навчання, має важливе значення у розробці оновлених навчальних програм із цих галузей математики.

 


Keywords


поняття, математичне поняття, математична статистика, економетрика.

References


Шинкаренко В. М. Інформаційні технології у викладанні курсу «Економетрія»/ В. М. Шинкаренко, В. Г. Чернишев // Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи. Матеріали наук.-метод. конф. – 2016. – Одеса, ОНЕУ. – с. 125–127.

Корнещук В.В. Застосування професійно орієнтованих імовірнісних задач у підготовці студентів економічних спеціальностей / В. В. Корнещук, В. М. Шинкаренко // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт. – Вип.34. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2010. – С. 53 – 57. – Режим доступу: http://dm.inf.ua/_34/с.53-57.pdf

Кондратьєва, Оксана Марківна. Методична система контролю і коригування знань та умінь студентів технічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О.М. Кондратьєва ; наук. кер. Н. А. Тарасенкова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – 20 с. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/3/Kondratieva.pdf

Черкаська Л. П. Корекція знань і вмінь учнів як засіб забезпечення неперервності математичної освіти / Л. П. Черкаська, О. А. Москаленко, В. О. Марченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 2. – С. 449–457. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_2_56

Lerman S. Encyclopedia of Mathematics Education. Springer Netherlands, 2014, 672 p.

Radatz, H. C., 1980, Students’ errors in mathematical learning: a survey. For the Learning of Mathematics,1(1), 16-20. Режим доступу: http://flm-journal.org/Articles/flm_1-1_Radatz.pdf.

Dawkins P. (2006). «Common Math Errors». Режим доступу: http://tutorial.math.lamar.edu/ pdf/Common_Math_Errors.pdf

Schechter, E. «The most common errors in undergraduate mathematics». Режим доступу: http://www.math.vanderbilt.edu/~schectex/commerrs/


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size