СТАТИСТИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ТРАНСПОРТНИХ ВНЗ

Валентина Кліндухова

Abstract


У статті піднімається питання про важливість формування та подальшого розвитку статистичної культури студентів молодших курсів. Основна увага приділена практичній складовій проблеми. Наведені приклади-орієнтири відповідних завдань, проаналізовано сучасні тлумачення фахівців поняття статистичної культури студентів.


Keywords


статистична культура, статистичне мислення, підготовка студентів.

References


Гаваза Т.А. Формирование статистической культуры студентов гуманитарно-педагогических направлений вузов как одной из составляющих общекультурной и профессиональной составляющей / Т.А.Гаваза // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки. – Псков, 2012. – Вып. 1. – С.111-115.

Нахратова Г.В. Система формирования статистической культуры у студентов технических вузов: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.18. – М.: РГБ, 2003. – 300с.

Лупан І.В. Комп’ютерні статистичні пакети: навчально-методичний посібник. / Лупан І.В., Авраменко О.В. – Кіровоград, 2010.- 218 с.

ЗНО онлайн – тести зовнішнє незалежне оцінювання. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zno.osvita.ua

База данных Евростат. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

Белая книга по эффективному и устойчивому внутреннему водному транспорту в Европе. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/sc3wp3/ECE-TRAN...

Бродський Я.С. Статистика, ймовірність, комбінаторика: 7-9 кл. / Бродський Я.С., Павлов О.П. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

Швець В.О. Вибрані теми з алгебри 11 клас. Елементи комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей. / Швець В.О., Михалін Г.О., Соколовська І.С.– К.: Шкільний світ, 2011. – 128 с.

Клиндухова В.Н. Безопасность мореплавания и статистическая подготовка студентов судоводителей / В.Кліндухова, Л.Чабак // Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. - №1, 2017. – P. 139-148.

Кліндухова В.М. Про деякі ймовірнісні конструктивні задачі у курсі вищої математики студентів-судноводіїв/ В.Кліндухова, О.Сушко // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – 2016. – Випуск 1 (7). – С.- 69-79.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size