ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Наталія Пономарьова

Abstract


У статті визначено та схарактеризовано основні змістові складові підготовки майбутніх вчителів інформатики до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній орієнтації школярів: вивчення засобів візуалізації для проведення професійного інформування учнів, опанування автоматизованими засобами профорієнтаційної діагностики, засвоєння можливостей інформаційних ресурсів мережі Інтернет для здійснення професійного консультування  школярів.


Keywords


підготовка учителя інформатики, професійна орієнтація школярів, ІКТ, професійна інформація, профорієнтаційна діагностика, професійне консультування, інфографіки, автоматизація діагностики, ресурси Інтернет.

References


Пономарьова Н.О. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Н.О.Пономарьова, Л.І.Білоусова. – Народна освіта. – 2016. – № 2(29). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4037

Медзебровський І. Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення [Електронний ресурс] / І. Медзебровський, З. Дудар, Т. Ковалюк / Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12372/1/ 010_Medzebrovskij_60_65_719.pdf.

Пономарьова Н.О. Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності / Н.О.Пономарьова // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2017. - № 7 (15). – С. 45-48.

Пономарьова Н.О. Вивчення основ створення інфографіки майбутніми учителями інформатики. / Н.О.Пономарьова // Зб. праць 10 міжн. конф.»Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта (ITEA–2015).» (26–27 лист. 2015 р., Київ, Україна) – С.116–120.

Створення інфографіки за допомогою Інтернет-сервісів. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/shahina/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/9.pdf

Житєньова Н.В. Сутність візуалізації в навчальному процесі. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://journals.uran.ua/ index.php/2307-4507/article/viewFile/ 31532/28171

Пасічна Т.С. Інтернет-ресурси як джерела профорієнтаційної інформації / Т.С.Пасічна // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності : Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ) К. : ІПК ДСЗУ, 2014.- Ч. 1. – С.162-169.

Петрицин І. Профорієнтаційна робота в інформаційному суспільстві. / І. Петрицин, В. Леськів // Труд. підготовка в закл. освіти. - 2007. – № 3. – С. 32–35.

Сисоєва С. О. Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет. / С.О. Сисоєва С. О., В.В.Осадчий В. В. – Київ-Мелітополь: ТОВ «ВбМмд», 2009. − 200 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size