РОЛЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ СИСТЕМИ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Людмила Андрощук

Abstract


Стаття присвячена дослідженню ролі науково-практичних конференцій в становленні системи хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Автор аналізує науково-практичні конференції у відповідності до основних завдань науково-дослідної роботи мистецької кафедри, представляє напрями роботи та мистецько-освітні заходи в рамках роботи науково-практичних конференцій.Keywords


хореографічно-педагогічна освіта, мистецька кафедра, науково-практична конференція, процес фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії.

References


Закон України Про вищу освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» (1-3 жовтня 2013 року). – Суми, 2013. – 228 с.

Музична і хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства : матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених і студентів (16-17 лютого 2015 року) . – Одеса: ПНПУ ім. К. Д Ушинського, 2015. – 184 с.

На базі кафедри хореографії та художньої культури обговорили сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpf.udpu.org.ua/na-bazi-kafedry-horeohrafiji-ta-hudozhnoji-kultury-obhovoryly-suchasni-stratehiji-rozvytku-horeohrafichnoji-osvity/

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» ( 15-16 грудня 2016 р., м. Кропивницький). – Кропивницький, 2016. – 30 с.

Програма ІІ Міжнародної наукової конференції «Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні і методичні засади розвитку» (28-30 вересня 2010 року). – Суми, 2010. – 23 с.

Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті болонського процесі: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон, 2009. – 289 с

Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф.; Полтава, 6-7 грудня 2010 р. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 128 с.

Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 23-24 травня 2014 р.) / ред. кол. О.В. Дудник, Л.М. Андрощук. – Умань:ФОП Жовтий О.О., 2014. – 138 с.

Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 16 березня 2017 р.) / ред. кол. Л.М. Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терешко, С. В. Куценко – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – 184 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size