НАВЧАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ЗАСТОСОВУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У НАВЧАННІ УЧНІВ МАТЕМАТИКИ

Олег Едуардович Жидков

Abstract


Розглянуто особливості створення навчального проекту майбутніми вчителями математики за допомогою ІКТ з застосуванням елементів програми «Intel® Навчання для майбутнього» під час вивчення навчальної дисципліни «Новітні інформаційні технології в освітньому процесі».


Keywords


навчальний проект; метод проектів; портфоліо навчального проекту; навчальне моделювання; навчання математики; математична освіта; інформаційно-комунікаційні технології; студенти.

References


Дьюи Д. Школа и общество / Д. Дьюи. – Москва : Работник просвещения, 1925. – 127 с.

Кілпатрик В. Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе / В. Х. Кілпатрик. – Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1925. – 43 с.

Полат Е. Метод проектов : типология и структура / Е. Полат // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2004. – №1. – С. 9–17.

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Піктенко, О. М. Любарська та ін. ; за ред. О. М. Пєхоти. – Київ : А.С.К., 2004. – 256 с.

Генкал С. Є. Дидактичні можливості індивідуальних освітніх проектів учнів профільних класів / С. Є. Генкал // Наукові записки. Сер. : Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – № 14. – С. 15–17.

Генкал С. Є. Індивідуальні освітні проекти як засіб реалізації пізнавальних потреб учнів профільних класів / С. Є. Генкал // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Суми : ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – Ч. ІІ. – С. 200–206.

Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів / Т. Башинська // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2003. – № 3. – С. 49–52.

Сисоєва С. Особистісно зорієнтовані технології : метод проектів / С. Сисоєва // Підручник для директора. – 2005. – № 9–10. – С. 25–31.

Єрмаков І. Г. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи : практико зорієнтований підхід / І. Г. Єрмаков, Д. О. Пузіков. – Київ, 2005. – 108 с.

Про продовження Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» : наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03. 2009 р. №271. URL. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iteach.com.ua/files//content/nakaz_MON_271.pdf (дата звернення: 28.12.2017).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size