ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Світлана Михайлівна Івах

Abstract


Схарактеризовано змістові аспекти теоретичного і практичного складників підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу вищої освіти. Основну увагу зосереджено на аналізі викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика співпраці закладу дошкільної освіти з родинами». Акцентовано на необхідності посилення самостійної творчої діяльності майбутніх фахівців дошкільної освіти під час її вивчення та ролі педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх вихователів до означеної діяльності.


Keywords


змістові аспекти; професійна підготовка; майбутні вихователі; педагогічна практика; педагогічна діяльність; робота з батьками дошкільників; старші дошкільники.

References


Алексєєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання : концепція реалізації / Т. Алексєєнко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 1. – С. 69–72.

Борин Г. В. Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів-вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку / Г. В. Борин // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХІХ – ХХ. – С. 187–192.

Бугаєць Н. А. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до роботи з сім’єю учня : автореф. дис. … канд. пед. наук : спеціальність 13.00.04 / Н. А. Бугаєць. – Харків, 2002. – 23 с.

Долинна О. Батьки в дошкільному закладі : споживачі та гості чи партнери-однодумці? / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – № 1. – С. 6–8.

Журецький Я. І. Взаємодія школи і сім’ї у прилученні учнівської молоді до української національної культури : автореф. дис. … канд. пед. наук : спеціальність 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Я. І. Журецький. – Київ, 1998. – 22 с.

Івах С. Методика співпраці дошкільних закладів з родинами / Світлана Івах, Тетяна Пантюк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 148 с.

Кірієнко Т. Співпраця з родиною. Семінар для педагогів / Т. Кірієнко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 10. – С. 7–9.

Постовий В. Г. Тенденції і пріоритети виховання дітей в сучасній сім’ї : монографія / В. Г. Постовий. – Київ : Інститут проблем виховання АПН України, 2006. – 190 с.

Спичак М. Курс на співпрацю з батьками / М. Спичак // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 14.

Сухарева Л. С. Піклуємось разом. Робота з батьками дошкільників / Л. С. Сухарєва. – Харків : Основа Тріада, 2008. – 128 с.

Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – Київ, 1978. – 263 с.

Ушинський К. Д. Про сімейне виховання / К. Д. Ушинський. – Київ, 1974. – 151 с.

Шанскова Т. І. Соціально орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками : автореф. дис. … канд. пед. наук : спеціальність 13.00.04 / Т. І. Шанскова. – Житомир, 2002. – 22 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size