УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТРЕТЬОГО ВІКУ ПОЛЬЩІ

Олена Олександрівна Михальчук

Abstract


Наголошено, що науковий інтерес нині становить досвід управління освітою дорослих різних країн світу, зокрема Республіки Польщі. Доведено, що для організації ефективного управління процесом навчання дорослих у Польщі застосовують традиційні та активні методи навчання. Увагу зосереджено на тому, що до найпопулярнішої форми навчальних занять в університетах третього віку належить лекція. Показано також, що андрагоги застосовують і активні методи навчання дорослих, а саме: аналіз аргументів «за» і «проти» (дебати), метаплан, «шість капелюшків», покер критерії, дискусія на бали, дерево ухвалення рішень, аналіз СВОТ, інсценізація.


Keywords


освіта дорослих; університет третього віку; дорослі; андрагогіка; освітній процес; методи і форми навчання; управління; Республіка Польща.

References


Czerniawska, O. (1987). Aktywność społeczna i naukowa uniwersytetów trzeciego wieku, nr 2. Warszawa: Oświata Dorosłych (in Polish.)

Czerniawska, O. (1999). Edukacja osób «Trzeciego Wieku», W: Wprowadzenie do andragogiki, pod red. T. Wujka. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji (in Polish.)

Halicki, J. (2009) Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie (in Polish.)

Polturzycki, Jozef. (1994). Akademicka edukacja doroslych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (in Polish.)

Straś-Romanowska, M. (2009). Póżna dorosłość. Wiek starzenia się, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, pod red. B. Harwas-Napieraіa, J. Trempaіa. Warszawa: Wydawnicto Naukowe PWN (in Polish.)

Walczak, W. (2010). Jak oceniać ucznia?: teoria i praktyka. Łódź: Galaktyka (in Polish.)

Wesołowska, A. E. (1994). Akademickie programy kształcenia andragogicznego, nr 4. Toruń: Biblioteka Edukacji Dorosłych (in Polish.)

Witkowski, L. (2000). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: Wyd. WIT-GRIFF (in Polish.)

Wyka, A. (1998). Badacz społeczny wobec doświadczenia. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum (in Polish.)

Zbiegień-Maciąg, L. (2010). Kultura organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: PWN (in Polish.)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size