ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Тетяна Володимирівна Симоненко

Abstract


Статтю присвячено одній з актуальних проблем теорії та практики навчання, а саме: питанню про методику формування риторичної компетентності особистості майбутнього фахівця в умовах сучасної освітньої парадигми. Проаналізовано сучасні погляди науковців на проблему і запропоновано власне потрактування сутності та змісту поняття «риторична компетентність майбутнього фахівця», указано на соціокультурні, філософські та лінгвістичні аспекти, які сприяють мовленнєвому вдосконаленню. Визначено складники технології, презентовано  ефективні методи роботи, а також критерії цілісного утворення.


Keywords


риторична компетентність; професійне мовлення; мовна особистість; текстоцентричний підхід; навчальні стратегії; освітня парадигма; майбутні фахівці; мовленнєве вдосконалення.

References


Бабкина Е. В. Риторическая компетентность студентов гуманитарных специальностей, обучающихся в техническом вузе / Е. В. Бабкина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: urorao.rsvpu.ru /

Горобец Л. Н. Формирование риторической компетенции студентов-нефилологов / Л. Н. Горобец. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ostu.ru /scienсе confs /2007 /rus /lang publics:

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – Москва : Наука, 1984. – 262 с.

Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя : зміст та організація : навчальний посібник / О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпченко. – Київ, 1997.

Мацько Л. І. Українська мова в освітньому просторі : навчальний посібник [для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»] / Л. І. Мацько. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.

Молдован В. В. Риторика загальна та судова / В. В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.

Сопер П. Л. Основы искусства речи / П. Л. Сопер. – Москва : Прогресс-Академия, 1992. – 416 с.

Степанишин Б. І. Як донести до учнів багатство, красу і велич рідного слова / Б. І. Степанишин // Дивослово. – 1996. – № 7.

Україна : філософський спадок століть. Хроніка. – 2000. – Вип. І. – Київ : ЦПФ, 2000. – 799 с.

Чепіга І. П. Ораторське мистецтво на Україні в 17-18 ст. / І. П. Чепіга // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 10. – С. 37–48.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size