ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Валентина Павлівна Шпак

Abstract


З позицій методології педагогічної науки визначено сутність ключового поняття «методологія», схарактеризовано її значущість у науково-педагогічних дослідженнях. Показано роль деонтологічного підходу як підґрунтя науково-педагогічних досліджень у системі медичної освіти. Акцентовано увагу на основних принципах реалізації цього підходу – соціоморальних і морально-психологічних.


Keywords


методологія; підхід; деонтологічний підхід; соціоморальні принципи; морально-психологічні принципи; медична освіта; етика; обов’язок.

References


Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 308 с.

Педагогіка вищої школи / за ред. З. Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2005.

Галузинський В. М. Педагогіка : Теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – Київ : Вища школа, 1995. – С. 90–91.

Веденко Б. Г. Медична етика і деонтологія / Б. Г. Веденко, Л. Б. Веденко, Ф. В. Мельник, В. Г. Даценко, А. В. Даценко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : novosti.mif-ua.com/archive/issue-27

Деонтологічні підходи до догляду за хворими [Електронний ресурс]. – Режим доступу : uastudent.com/deontologichni-pidhod

Державний архів Полтавської області, ф Р-1503, оп. 1, спр. 288, арк. 142–148.

Основы медицинской этики и деонтологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb

Сенюта І. Етичні гарантії права на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування / Ірина Сенюта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lawyer.org.ua/?w=p&i=12&d=417

Смольняков А. И. Врачебная этика / А. И. Смольняков, Е. Г. Федоренко. – Киев : Здоровье, 1982. – 96 с.

Шпак В. П. Використання діатропічного підходу як методологічної основи науково-педагогічного дослідження / В. П. Шпак // Вісник Черкаського університету. Серія : «Педагогічні науки». – Випуск № 23 (356). – Черкаси, 2015. – С. 141–145.

Наукові підходи до педагогічних досліджень : монографія / за заг. ред. В. І. Лозової. – Харків, 2012. – 348 с.

Shpak V. (2013). Transversal Approach in the System of Specific Social-Educational Research Methodology. American Journal of Educational Research, 1 (11), 534−537.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size