ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Світлана Миколаївна Яцина

Abstract


З’ясовано психологічні основи процесу формування професійних умінь у майбутніх учителів початкової школи. Акцентовано увагу на визначальному впливі педагогічної культури, готовності особистості, професійних знань і майстерності на формування професійних умінь учителів початкової школи.


Keywords


професійні вміння; професійна компетентність; професійні якості; майстерність; готовність особистості; професійні знання; учитель початкової школи; формування; психологічні засади.

References


Вступ до педагогічної спеціальності : навчальний посібник [для студентів пед. cпеціальностей університетів та педагогічних інститутів] / С. П. Архипова, В. Л. Омеляненко. – Черкаси : Редакційно-видавничий відділ ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2000. – 116 с.

Платонов К. К. Способности и характер / К. К. Платонов // Теоретические проблемы психологии / за ред. Е. В. Шороховой. – Москва, 1974

Столяренко А. М. Психология и педагогика : учебное пособие [для вузов] / А. М. Столяренко. – Москва : ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 423 с.

Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посібник / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400 с.

Маркова А. К. Психология труда учителя : кн. для учителя / А. К. Маркова. – Москва : Просвещение, 1993. – 192 с.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник / В. В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.

Ліненко А. Ф. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи / А. Ф. Ліненко // Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / З. Н. Курлянд [та інші] ; ред. З. Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2005. – 495 с.

Соціально-педагогічний словник / за ред. В. В. Радула. – Київ : ЕксОб, 2004. – С. 167.

Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психологическое развитие личности / под ред. Л. Н. Проколиенко ; сост. В. В. Андриевская, Г. А. Балл, А. Т. Губко, Е. В. Проскура. – Киев : Советская школа, 1989. – 608 с.

Павелків Р. В. Загальна психологія : підручник / Р. В. Павелків. – Київ : Кондор, 2009. – 576 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Москва : Логос, 1999. – 384 с.

Васильев И. Б. Профессиональная педагогика : конспект лекций [для студентов инж.-пед. спец.] / И. Б. Васильев. – Харьков, 1999. – 151 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size