ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ГРАНИЦЬ

Микола Васильович БОСОВСЬКИЙ, Аліна Володимирівна БОЖКО

Abstract


Статтю присвячено проблемі вивчення вищої математики студентами непрофільних спеціальностей. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел визначено особливості вивчення границь у ВНЗ. Обґрунтовано основні компоненти диференційованого підходу вивчення границь


Keywords


границі; диференційоване навчання; вища математика; диференційований підхід; компетентність

References


Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа / Л. Д. Кудрявцев. – М.: Наука, 1989. – 402с.

Овчинников П. Ф. Высшая математика / П. Ф. Овчинников, Ф. П. Яремчук, В.М. Михайленко. – К. : Вища школа, 1987. – 540 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Пунтус Т. С. Використання диференційованого навчання у вищій школі: навчальний матеріал / Т. С. Пунтус, А. В. Полякова, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2014/Pedagogica/5_155965.doc.htm.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size