ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

Лілія Василівна БОДНАР

Abstract


Стаття розкриває особливості інформаційних підходів у природничих та гуманітарних науках. Розглядається зміст інформації про об’єкти з точки зору інформаційних підходів. Доведено універсальність їх застосування у різних галузях дослідження: фізиці, хімії, біології, психології, лінгвістиці, а також мистецтві. Розкрита кількісна та якісна оцінка інформації при дослідженні літературних особливостей перекладу творів


Keywords


інформація; невизначеність; ймовірність, ентропія; інформаційні підходи

References


Bodnar L.V., Donchev I.I., Kutsenko L. Yu., Tolpekina G.N. Specificity of natural sciences teaching //Scientific and methodological basis for teaching natural sciences and engineering in higher education, Issue №1, Israel: Ariel University, 2017. – pp. 12-16.

Hartley R.V.L. Transmission of Information, Bell System Technical Journal, 1928, – pp. 535–563.

Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1963.— 830 с.

Винер Н. Кибернетика и общество – М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – 199 с.

Жмудь В.А. Информационный подход к задачам метрологии и физики //Автоматика и программная инженерия. - №3(13). – Новосибирск: ПАО «Новосибирский институт программных систем», 2015. – С. 80-109.

Полозов С.П. Роль информационного подхода в музыкально-семиотических исследованиях //Музыкальная семиотика: перспективы и пути развития. – Астрахань: Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки, 2013. – С. 54-61.

Пешкова В.Е. Информационный подход к анализу психики как системы //Научно-методический электронный журнал «Концепт». – Т. 20. – Киров: изд-во «МЦИТО», 2014. – Режим доступа:

http://e-koncept.ru/2014/54559.htm

Букалов А.В. Количество информации в живых организмах и энергия вакуума //Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. - №2. – К., 2002. – Режим доступа:

http://physics-life.narod.ru/02-2/as2-f202.html

Kiv A., Bodnar L., Britavska O., Sedov E., Yaremchuk N., Yakovleva M. Quantitative analysis of translation texts //Computer Modelling & New Technologies, 18 (12C), 2014. pp. 260-263.

Цветков В.Я., Корнаков А.Н. Информационный подход в управлении //Успехи современного естествознания. - №3. – М.: «Академия естествознания», 2010. – С. 137-138.

Дешко И.П. Информационный подход в моделировании //Образовательные ресурсы и технологии. - №6. – Москва: Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте», 2016. – С. 21-26.

Chang H.H., Ying Z.A. A global information approach to computerized adaptive testing //Applied Psychological Measurement, Vol. 20, No. 3, 1996. pp. 213-229.

Liliia Bodnar, Rita Polyakova, Natalia Yaremchuk. Modelling of processes in operative and long-time memory, EWCOME, Warsaw: SWPS, 2014. – p. 4.

Азарова Л.Є. Лінгво-інформаційний підхід як базисна форма дослідження складних номінацій на структурному рівні //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вип. 53. – С. 13-16.

Кисленко Ю.І. Інформаційний підхід до аналізу структурного рівня мовної організації //Штучний інтелект. — № 4. – Київ, 2010.— С. 90-101.

Zipf G.K. Human Behavior and the Principle of Least Effort: Addison-Wesley Cambridge, 1949. – pp. 573.

Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. Основи математичної статистики: Методичні вказівки до лаб. роб. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 38 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size