РОЛЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Євген Петрович НЕЛІН

Abstract


У статті розглянуто роль систематизації та узагальнення в геометричній підготовці майбутніх учителів початкової школи. З’ясовано, що шкільний курс геометрії є основою геометричної підготовки майбутніх учителів початкової школи, яка вимагає удосконалення. Виявлено, що одним із ключових моментів удосконалення геометричної підготовки майбутніх учителів початкової школи є узагальнення та систематизація геометричних знань і відповідних способів діяльності при вивченні геометричного матеріалу в школі та ВНЗ.


Keywords


шкільний курс геометрії; геометрична підготовка; майбутній учитель початкової школи; просторова уява; просторове мислення

References


Дербеденева Н. Н. Обучение геометрии студентов педагогического вуза в условиях преемственности между средней и высшей школою / Н.Н. Дербеденева // Интеграция образования. – 2007. – № 1. – С. 141‒146.

Клековки Г. А. Школьное геометрическое образование: вопросы преемственности / Г.А. Клековки // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2014. – № 5. – С. 38‒43.

Лодатко Е. А. Геометрическая составляющая профессиональной подготовки учителя начальной школы / Е.А. Лодатко // Геометрия и геометрическое образование в современной средней и высшей школе: материалы междунар. науч. конф. к 75-летию Е.В. Потоскуева, (г. Тольятти, 27–29 ноября 2014 г.). – Тольятти: ТГУ, 2014. – С. 70–74.

Нелін Є. П. Геометрія у таблицях. Навчальний посібник для учнів 7–11 класів. 7-е видання / Є.П. Нелин. – Харків: Гімназія, 2017. – 80 с.

Нелін Є.П. Геометрія. Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний і профільний рівні) / Є.П. Нелин. – Харків: Гімназія, 2010. – 416 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size