CИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ У США

Іванна Анатоліївна РУДЕНКО

Abstract


У статті проаналізовано систему післядипломної педагогічної освіти у США, розкрито коло питань щодо дослідження досвіду становлення системи підвищення кваліфікації освітян у цій країні, проаналізовано сучасні тенденції неперервної педагогічної освіти, розкрито форми, зміст, тривалість та частоту заходів підвищення кваліфікації, проаналізовано провідні особливості системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,  розглянуто особливості реалізації освітнього процесу, що лежать  в основі системи післядипломної педагогічної освіти, схарактеризовано умови успішного досягнення усіх запланованих цілей у ході процесу підвищення кваліфікації працівників освіти, з урахуванням соціальних і психофізіологічних особливостей дорослої людини. 

У дослідженні схарактеризовано процес підвищення кваліфікації як цілеспрямовану систему, яка має свою специфіку і розвивається під впливом чинників різного рівня й масштабу.

У статті розглянуто сутність неперервного процесу навчання, який є основою системи підвищення кваліфікації працівників освіти, проаналізовано особливості організації процесу навчання уже сформованих спеціалістів, умови успішного досягнення усіх запланованих цілей у ході процесу підвищення їх кваліфікації, висвітлено основні цілі процесу підвищення кваліфікації освітян країни, виявлено  провідні тенденції неперервної освіти педагогів, з метою вдосконалення національної освітньої системи та покращення системи підвищення кваліфікації фахівців освіти в Україні

Keywords


навчання; підвищення кваліфікації; учитель; педагог; неперервна освіта; система післядипломної педагогічної освіти; післядипломна освіта; професійний розвиток учителя

References


Савенкова И. Э. Сравнительный анализ повышения квалификации учителей в России и в развитых зарубежных странах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01.. М., 2002. 114 с.

Мукан Н. В. Сучасні дослідження в галузі підвищення кваліфікації вчителів у системі неперервної професійної освіти англомовного світу. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики: зб. наук. пр. / відп. ред. Ф. С. Бацевич. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 140 с.

Клясен Н. Післядипломна педагогічна освіта: зарубіжний досвід та сучасна практика. Нова педагогічна думка, 2014. № 2. С. 187–190.

Фрумина Е. Л. Непрерывное образование для педагогов: модели и особенности. Непрерывное образование в политическом и экономическом контекстах / отв. ред. Г.А. Ключарев. М.: ИС РАН, 2008. С. 274–292.

Бирка М. Ф. Неперервна освіта вчителів в Україні та США: порівняльний аналіз. Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 березня 2012 року). Чернівці: Черемош, 2012. С. 147–148.

Fullan M. G. The New Meaning of Educational Change. Teachers College Press. New York, 2001. 262 р.

Правдивцева Ю.С. Анализ традиционных моделей повышения квалификации учителей школ в США. URL: http://www.emissia.org/offline/2014/2123.htm.

Ashby C. Teacher training programs: activities underway to improve teachertraining, but information collected to assess accountability has limitations. Testimony before the subcommittee on 21st century competitiveness, Committee on Education and Workforce, US House of Representatives. Washington, D.C.: U.S. General Accounting Office, 2002. 13 р.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size